07/12/2023

#สมุทรสงคราม#เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2566

#สมุทรสงคราม#เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2566

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุวเกษตรกร ในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดแก่นจันทน์ (จันทร์เอียงทับทิมราษฎร์บำรุง) สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส (ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมจัดนิทรรศการผลงานและกิจกรรมสาธิตต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี

 

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป