11/12/2023

#สมุทรสงคราม#เกษตรอำเภออัมพวา จัดอบรม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดอัมพวันเจติยาราม

#สมุทรสงคราม#เกษตรอำเภออัมพวา จัดอบรม สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดอัมพวันเจติยาราม

นายสุพรรณ์ สมหมาย เกษตรอำเภออัมพวา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และสาธิตการขยายพันธุ์แหนแดง สายพันธุ์ อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) สามารถเลี้ยงได้ง่าย ใช้ลดต้นทุนการผลิต มีธาตุไนโตรเจนสูง แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเทศบาล 1 วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป