12/12/2023

#สมุทรสงคราม#เกษตรอำเภออัมพวา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่

#สมุทรสงคราม#เกษตรอำเภออัมพวา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่
นายสุพรรณ์ สมหมาย เกษตรอำเภออัมพวา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภออัมพวา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่ และเก็บข้อมูลการใช้แหนแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของข้าวในแปลงนาเกษตร ณ หมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป