06/12/2023

#สมุทรสงคราม#กลุ่มอารักขาพืชสมุทรสงคราม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแหนแดง ให้แก่สมาชิก ศดปช. และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ

#สมุทรสงคราม#กลุ่มอารักขาพืชสมุทรสงคราม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแหนแดง ให้แก่สมาชิก ศดปช. และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ

นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายศิริพจน์ จ่ายเจริญ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที และอำเภอเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรๅด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตแหนแดง และศึกษาการใช้แหนแดง ในแปลงสมาชิก ศดปช. และเกษตรกรที่ร่วมโครงการ
ภายใต้โครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร โดยมีกิจกรรมทบทวนความรู้การเพาะขยายแหนแดงในบ่อแม่พันธุ์ และบ่อขยาย การนำไปใช้ประโยชน์แหนแดงแห้งเป็นวัสดุปลูก การจัดการป้องกันควบคุมศัตรูแหนแดงด้วยเชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส (บีที) พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป