26/06/2024

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กว่า 1,040 คน เดินพาเหรดรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

ตราด – โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน กว่า 1,040 คน เดินพาเหรดรอบตลาดสดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

เมื่อเวลา 08.00 น.เช้าวันที่ 8 พ.ย.66 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมี นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกว่า 1,040 คน พร้อมนายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประ สงค์การจัดงาน นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายโอภาส บํารุงการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,040 คน พร้อมด้วยปีนี้ มีนักเรียนชั้น ม.6 ผู้นํามีชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วิ่งคบเพลิงด้วย เพื่อสีสันกีฬาสีในปีนี้ด้วย การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ประจําปีการศึกษา 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,040 คน

โดยมีปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมชมและให้กําลังใจเด็กๆนักเรียนในขบวนพาเหรอกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งขบวนพาเหรอได้เคลื่อนออกจากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ไปตลาดสดเทศบาลตําบคลองใหญ่ไปตามถนนเส้นทางกําหนดไว้ เลี้ยวกลับเข้าสู่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ในการเดินพาเหรดของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ตลาดเส้นทางได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป โดยปกครองนักเรียน ผู้สื่อข่าวร่วมถ่ายภาพบันทึกภาพ กับความน่ารัก ความสวยงามและสีสันของขบวนพาเหรดได้สื่อสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ สู่ผู้ชมให้ก้าวทันกับสังคมในยุคปัจจุปัน

โดยใช้เวลาการเดินพาเหรดร่วม 1 ชั่วโมงด้วยกัน ส่วนสนามกีฬาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมกองเชียร์ของแต่ละสีด้วย คือ สีฟ้า สีแดง สีเหลือง และสีชมพู พร้อมด้วยมีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชมสนุกสนานเชียร์กันอย่างเต็มที่ไปด้วย ก่อนจะเริ่มการแข่งขันกีฬาสีต่างๆซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน


การแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ได้แสดงออกทางด้านกีฬา. รักการออกกําลังกาย ฝึกการเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ดีมีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะ มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย รู้จักการวางแผนการทํางาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมูคณะและให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นต้นด้วย

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป