12/12/2023

แม่ฮ่องสอน-29 ปี การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน ไหว้สาพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคล

แม่ฮ่องสอน-29 ปี การก่อตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน ไหว้สาพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคล
วันนี้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นายลิขิต ไหวพรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสาละวิน นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ร่วมกันสักการะศาลพระภูมิประจำที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน เนื่องในวันครบรอบ 29 ปี ในการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติสาละวิน
สำหรับ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถูกประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 นับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ประกาศแล้วอันดับที่ 78 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 721.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 450,950 ไร่
บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน เป็นจุดชมธรรมชาติ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ สายหมอกเย็นในช่วงเช้ามืดของฤดูหนาว และมีเส้นทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ จำนวน 1 เส้นทาง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินชมและศึกษาธรรมชาติประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณโซนที่ทำการประกอบด้วยบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย บ้านพัก จำนวน 3 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 24 คน พร้อมลานกางเต็นท์ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 200 คน มีลานจอดรถยนต์ ห้องน้ำ-ห้องสุขา ลานแค้มป์ไฟ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป