26/06/2024

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ตากเข้าร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แม่สอด โรงพยาบาลเอกชนสาขาที่ 15 ในกลุ่ม รพ.จุฬารัตน์

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ตากเข้าร่วมพิธีเปิด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แม่สอด โรงพยาบาลเอกชนสาขาที่ 15 ในกลุ่ม รพ.จุฬารัตน์
ที่บริเวณ รพ.จุฬารัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ 1288-1289 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ใกล้กันกับ สะพานมิตรภาพไทยเมียนม่าร์ แห่งที่ 1 นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ตาก เข้าร่วมในพิธีเปิด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แม่สอด โรงพยาบาลเอกชนสาขาที่ 15 ในกลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว และมี นายแพทย์รณไตร เรืองวีระยุทธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ สาขาที่ 15 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนม่าร์ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ สำหรับการดูแลและการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์เงินสด ประกันชีวิต กองทุนเงินทดแทน สวัสดิการบริษัท พรบ. ไม่รับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม สำหรับกรณีฉุกเฉินดูแลให้ได้ทุกสิทธิ์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่กันสมัย โดยมีเพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในอำเภอแม่สอดสาขาต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์ เพี่อยกระดับการรักษาที่ดีให้กับชาวอำเกอแม่สอดและเพื่อนบ้านข้างเคียง รวมถึงจังหวัดอื่นๆ โดยยีดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับผู้มารับบริการ และการได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกันโยบายที่ว่า ดูแลใสใจห่วงใย ดุจญาติมิตร ///////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป