30/11/2023

ตราด บางกอกแอร์เวย์ ติดปีกสร้างฝัน สร้างสรรค์ชุมชน แปรรูปเปลือกหอยนางรมสร้างอาชีพให้ชุมชน

ตราด บางกอกแอร์เวย์ ติดปีกสร้างฝัน สร้างสรรค์ชุมชน แปรรูปเปลือกหอยนางรมสร้างอาชีพให้ชุมชน

ข่าว/เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปหอยนางรมบ้านสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด นส.วรรณรัตน์ วรรณตรง ผอ.ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม นส.สมพร ปุ้งโพธิ ผจก สนามบินตราด บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน นำสื่อมวลชนจังหวัดตราดแขนงต่างๆจำนวน 15 ราย ไปจัดกิจกรรมศึษาเรียนรู้วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหอยรมบ้านสลักโดยมีนายกมล แซ่ตั๋น ประธานวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมบ้านสลัก และรองนายก อบต.ท่าโสม พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม


ในกิจกรรมดังกล่าว มีการศึกษาเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอยนางรม อาทิ นำเปลือกหอยมาแปรรูปเป็นปุ๋ย ดินผสมและอื่นๆ ตลอดจนการนำปูนซเมนต์มาทำเป็นหอยนางรม คือการนำปูนซิมเนต์มาทำเป็นแผ่นกลมๆเล็ก แปะติดกับเชือกเป็นพวงๆ สำหรับนำไปห้อยในแพกลางน้ำในทะเล เพื่อให้เชือกหอยนางรมมาเกาะและเจริญเติบโต ก่อนจะใช้เวลาเพาะเลี้ยงนานประมาณ 7-8 เดือน ก่อนจะเก็บผลผลิตหอยมาแปรรูปขาย หรือขายเป็นหอยสดให้กับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคซื้อไปรับประทาน


นส.วรรณรัตน์ วรรณตรง ผอ.ส่วนรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวถึง โครงการดังกล่าวว่า บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชน หรือบางกอกแอร์เวย์ เปิดกิจการสนามบินตราด-กรุงเทพ ในชุมชนบ้านสลัก ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด เห็นความสำคัญของชุมชนบ้านสลัก และชาวตำบลท่าโสม ที่นำภูมิปัญญาชุมชนมาใช้ในการเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์หอยนางรม และยังช่วยกันอนุรักษ์สืบสานตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ป่าไม้ ป่าชายเลน และความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และป่าชายเลน จึงได้สนับสนุนชุมชน ด้วยการมอบวัสถุอุปกรณ์ ตลอดจนการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ชุมชนรวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านสลักและตำบลท่าโสมต่อไป ในวันนี้จึงนำสื่อมวลชนมาร่วมการเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป