26/06/2024

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองพิษณุโลก เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองพิษณุโลก เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง 772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูเมืองจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงการดูแลรักษาและการยกระดับคูเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป