24/06/2024

เสมา 1 ห่วงใย นักเรียนใช้ถังดับเพลิงแสดงเชียร์ เลขาฯ ธนุ รุดลงพื้นที่ พร้อมเร่งช่วยเหลือด่วน

เสมา 1 ห่วงใย นักเรียนใช้ถังดับเพลิงแสดงเชียร์ เลขาฯ ธนุ รุดลงพื้นที่ พร้อมเร่งช่วยเหลือด่วน

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะจากศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น ตามข้อสั่งการของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจและเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุการใช้ถังดับเพลิงฉีดพ่นทำกลุ่มควันประกอบการแสดงเชียร์พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2566 ของโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้นักเรียนสูดดมสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการแพ้สารเคมีรุนแรง จนต้องนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลภูเวียงและโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยมีนายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น นายสุริยา ห่มขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รายงานข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ที่เขตพื้นที่และโรงเรียนได้ดำเนินการให้เลขาธิการ กพฐ. รับทราบ

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าวว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และนายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. มีความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนจึงได้กำชับให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาได้วางแผนเผชิญเหตุเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ตามบริบทของเขตพื้นที่ และตามช่วงฤดูกาลจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน การเดินทางไปประกวดแข่งขันต่างๆ การเข้าค่ายพักแรม การทัศนศึกษา ซึ่งทุกกิจกรรมที่จัดในโรงเรียน ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ ให้มีมาตรการเชิงรุก วางแผนป้องกันภัยเป็นรายกิจกรรม รวมถึงมีมาตรการและการซักซ้อมเพื่อรับมือและแก้ไขเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น”

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม มีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจน รอบคอบรัดกุม คณะครูนักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนแผนเผชิญเหตุของศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. ได้อย่างทันท่วงที สามารถนำส่งนักเรียนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้เคียงทั้งหมดได้ภายใน 15 นาที และมีทีมงานช่วยเหลือให้ขวัญกำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง

“รมว.ศธ. และ รมช.ศธ. ห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ ซึ่ง สพฐ. พร้อมให้การดูแลช่วยเหลือและเยียวยานักเรียนที่ประสบเหตุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการนี้ ขอกำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดต่างๆ รวมถึงให้เตรียมแผนรับมือและเผชิญเหตุทุกสถานการณ์ พร้อมทั้งให้มีการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจว่าเราจะดูแลลูกๆ นักเรียนอย่างดีที่สุด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป