12/12/2023

สมุทรสงคราม-ผ้าพระกฐินพระราชทาน

สมุทรสงคราม-ผ้าพระกฐินพระราชทาน

ที่วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ตามที่ บริษัท ศิริวงศ์ทรัพย์ จำกัด โดย นางสาววรรณรัตน์ เหล่าวณิชวิศิษฎ ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 พุทธบริษัทพร้อมกันในพระอุโบสถ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานถวายผ้าพระกฐิน รับผ้าพระกฐิน พระราชทาน พระเทพสุเมธีเจ้าอาวาสวัดเกตุการาม เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) รับผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำรับพรพร้อมแขกร่วมอนุโมทนากุศลในครั้งนี้ ขณะที่ชาวบ้านก็ได้จัด โรงทานอาหารหลากหลายมาเลี้ยงให้กับผู้ร่วมงานกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป