30/11/2023

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วม พลังบุญกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 – กองกำลังบูรพา (พล.ร.2 รอ.) มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาผู้ประสบภัยเหยียบกับระเบิดตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้ว

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ร่วม พลังบุญกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 1 – กองกำลังบูรพา (พล.ร.2 รอ.)
มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาผู้ประสบภัยเหยียบกับระเบิดตามแนวชายแดน จังหวัดสระแก้วส่งพลังเมตตาธรรมให้เพื่อนร่วมชาติ

12 พ.ย.66 พลโทชิษณุพงษ์ รอดศิริ แม่ทัพภาค1 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังบูรพา โดยมี พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้ร่วมกับมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ซึ่งได้ให้การสนับสนุน มอบทุนการศึกษาบุตรธิดาของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 24,500 บาท (ได้มอบบางส่วน จากที่มูลนิธิมอบไปแล้ว 100,000 บาท)

มูลนิธิพุทธภูมิธรรม โดย พลเอกเอกชัย หาญพูนวิทยา ประธานอำนวยการมูลนิธิฯ, อาจารย์วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิฯ, คณะกรรมการ และผู้มีจิตศรัทธา ล้วนต่างได้ตั้งปณิธานในการเผยแผ่เมตตาธรรม ค้ำจุนพระพุทธศาสนาและช่วยผู้ประสบภัยตามวาระต่างๆ

พอมีโอกาสได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ผู้เหยียบกับระเบิด กลายเป็นผู้พิการ ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่อันตราย ต้องทำมาหากิน และบางครั้งอาจไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดกับตัวเองเลย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่น่าเห็นใจมาก

พวก้ราต่างได้ส่งกำลังใจและพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือในมิติต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เช่นการมอบถุงยังชีพ, การมอบทุนการศึกษา อื่นๆ ตามสมควร

จึงขอส่งพลังบุญให้ทุกท่าน
และขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมพลังบุญช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ตามพื้นที่ที่แต่ละท่านสะดวก พบเห็น ด้วยเมตตาธรรมสืบไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป