24/06/2024

ลำปาง-มทบ.32​ เปิดการฝึกทหารใหม่​ ผลัด​ 2/66

14 วันหลังเข้าประจำการ ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้ควบคู่ระเบียบวินัย ทหารใหม่ 2/66 หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32

ทหารใหม่ผลัด 2/66 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 32 เข้าประจำการได้ 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันแรก 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ก้าวเข้ามาเป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพบก ได้มีการฝึกฝน ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ จากพลเรือนเป็นทหารกองประจำการ ตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก เห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยการฝึกทุกขั้นตอนได้ปฏิบัติตามแนวทางการฝึกอย่างเคร่งครัด ปลอดภัยใส่ใจทุกขั้นตอน

โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยทุกระดับ พร้อมการฝึกฝนและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจอย่างอบอุ่น สร้างทัศนคติ ปรับความคิดให้ทันสมัย สร้างคนให้มีวินัย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและเกิดความภาคภูมิใจแก่น้อง ๆ ทหารใหม่ ไม่มีความกังวลต่อบุคคลทางบ้านเมื่อมาประจำการ ตลอดจนครอบครัวมีความเชื่อใจและมั่นใจที่ฝากลูกหลานเข้าเป็นทหารกองประจำการ เป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพบก

#กองทัพบก #ทหารใหม่2ทับ66
#น้องคนสุดท้องกองทัพบก #ทหารใหม่มทบ32 #ครอบครัวเดียวกัน

ภาวินันท์​ บุตรหล้า​ ร​ายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป