30/11/2023

ประจวบคีรีขันธ์-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566 ทอดถวาย ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง

ประจวบคีรีขันธ์-ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2566
ทอดถวาย ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง
วันอาทิตย์ที่26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00นาฬิกาด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ตามที่นายธีระฉัตร อาภรณ์รัตน์ ได้ขอสถาบันพระปกเกล้าขอพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง วันอาทิตย์ที่26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00นาฬิกา (พร้อมกันที่ชุมนุมสงฆ์)

วัดคลองวาฬพระอารามหลวง จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พ.ศ. 2566 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
โทร 081-8582769
พระธรรมวชิรสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15
เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬพระอารามหลวง

หมายเหตุ :
ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากรและนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3) ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543
นายนิพล ทองเก่า ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์0909944781

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป