07/12/2023

ประธานคณะอนุกรรมการปกครองพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุประชาชนร้องเรียน

ประธานคณะอนุกรรมการปกครองพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุประชาชนร้องเรียน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการปกครองฯ ชุดที่ ๘ นำโดย นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการปกครองฯ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมด้วย ว่าที่.รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะอนุกรรมการ ปกครองฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ตัวแทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ตัวแทนจากกรมป่าไม้, และตัวแทนจากบิ๊กซี ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจต้นไม้บริเวณถนนตรีมิตร เขตสัมพันธวงศ์ กทม. ซึ่งมีการปรับปรุงทางเดินเท้า แต่โครงการดังกล่าวล่าช้าเพราะมีประชาชนที่ไม่เข้าใจร้องเรียนไปยัง แท็กซี่ฟองดู ว่ามีการตัดต้นไม้ในบริเวณโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจากสภาพความเป็นจริงต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในบริเวณนั้นจะเป็นต้น ประดู่, ชมพู่พันธุ์ทิพย์ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 30 ปี และ สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรากของต้นไม้ได้เข้าไปทำความเสียหายให้กับท่อระบายน้ำและอาคารบ้านเรือนประชาชน ต่อเมื่อมีโครงการปรับปรุงทางเท้าจึงจำเป็นต้องล้อมรื้อย้ายต้นไม้ที่มีปัญหาในจุดดังกล่าวซึ่งมีอยู่จำนวน 5 ต้นที่มีลักษณะเอนเอียง อันอาจก่ออันตรายในอนาคตและมีลักษณะรากชอนไชใต้ดินไปทะลุแนวกำแพงบ้านเรือนประชาชนสร้างความเสียหาย โดยจำเป็นต้องทำการรื้อย้ายหรือเคลื่อนย้ายออกไปและหาต้นไม้ทดแทนซึ่งมติที่ประชุม เคยมีการดำริที่จะนำต้น “รวงผึ้ง” มาทำการปลูกทดแทนโดยนายพินิจ กาญจนชูศักดิ์กล่าวว่า ต้นไม้ที่จะนำมาทดแทนนั้นมีขนาดสูงและไม่สร้างความเสียหาย ให้กลับบ้านเรือนประชาชน โดยจากการเดินสำรวจหลายหน่วยงานในวันนี้ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็มีความเห็นว่าถ้าสามารถเคลื่อนย้ายรื้อถอนได้ก็ควรที่จะดำเนินการทันทีส่วนต้นไหนที่ยังไม่โตพอและสามารถล้อมย้ายนำไปปลูกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครได้ ก็ให้ดำเนินการต่อไปโดยสรุปในเรื่องดังกล่าวสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะนำเรื่องและมติที่ประชุมนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลต่อไป เกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นดังกล่าวว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ย้อนหลังผ่านไปตั้งแต่อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3-4 ท่านที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ที่จะมีกลุ่ม NGO หรือกลุ่มใดเข้ามาทำการคัดค้านในเรื่องของการเคลื่อนย้ายต้นไม้ เข้าใจว่าต้นไม้บางต้นไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับประชาชนได้เพราะไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกำแพงรั้วหรือแม้กระทั่งทางเท้าทำให้ผู้สัญจรไปมาบนทางเท้าได้รับอันตราย โดยจะพบเห็นบ่อยมากทางเท้าในเขตชั้นในและในเขตชั้นกลางของกรุงเทพมหานครหลายจุดที่สร้างความเสียหายให้กับทางเท้า อีกทั้งการดูแลต้นไม้ก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้ตนจึงเห็นว่า การที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครแต่ละยุคแต่ละสมัย มีนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต้องคำนึงว่าต้นไม้ใดที่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นดินอ่อนและไม่สร้างความเสียหายยกตัวอย่าง เช่นต้นหูกระจงบริเวณถนนนนทรีซึ่งสร้างความเสียหายจนต้องรื้อถอนออกไปเป็นจำนวนหลายต้น การทำตามนโยบายของฝ่ายการเมืองก็ต้องดูผลกระทบกับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าสร้างความเสียหายอย่างไรในพื้นที่ แน่นอนตนเองไม่เคยต่อต้านเรื่องการลดพื้นที่สีเขียวแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ต้องดูเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายกับประชาชนและทางเท้าของกรุงเทพมหานครด้วย โดยในเรื่องนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะได้สรุปเรื่องเสนอผู้บริหารเทพนครต่อไปและ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตสัมพันธวงศ์ ก็จะนำเรื่องนี้พูดในสภากรุงเทพมหานครเมื่อเปิดสมัยการประชุมทั้งหน้าต่อไป

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป