07/12/2023

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใน #โครงการจักรยานสัญจร ครั้งที่ 4 มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย อุปกรณ์กีฬาและค่าพาหนะแก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ใน #โครงการจักรยานสัญจร ครั้งที่ 4 มอบรถจักรยาน หน้ากากอนามัย อุปกรณ์กีฬาและค่าพาหนะแก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
วันนี้ (16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ ร่วมกับ สมาคมสว่างกตัญญูสถาน จังหวัดจันทบุรี นำโดย คุณสุรฉัตร เยี่ยมรักชาติ รองนายกสมาคมฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ สมาคมสว่างกตัญญูสถาน จังหวัดจันทบุรี

จากนั้น ลงพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับ มูลนิธิสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง นำโดย คุณฉัตรชัย โรจน์มั่นคง รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ ทำพิธีมอบรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น อุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 ชุด พร้อมค่าพาหนะให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี รวม 5 แห่ง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 169,960 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวม 5 แห่ง ร่วมรับมอบ ณ มูลนิธิสว่างพรกุศล
.
.
.
.
#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิต
☎ #สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง1418
📲 #แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
🚨 #ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป