26/06/2024

วัดพระธรรมกายทอดกฐิน 46 วัด 18 เมือง ในเมียนมา

วัดพระธรรมกายทอดกฐิน 46 วัด 18 เมือง ในเมียนมา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยร่วมบุญทอดกฐิน 46 วัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเมียนมา จำนวน 18 เมือง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นำโดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน หัวหน้าสายงานเมียนมา กองAEC สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ซึ่ง 18 เมืองดังกล่าว ประกอบด้วย เมืองเชียงตุง เมืองย่างกุ้ง เมืองนัทเม่า เมืองเยอู เมืองเคอู เมืองแปร เมืองหงสาวดี เมืองเมเมี๊ยว(หรือเมืองพินอูลวิน) เมืองมัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระ เมืองมะริด เมืองยะไข่ เมืองทวาย เมืองตะโถ่ง รัฐมอญ และรัฐฉานตะวันออก

ด้านพระอาจารย์จิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน กล่าวว่า การทอดกฐินปีนี้มีการถ่ายทอดผ่านทางแอฟปิเคชั่น Zoom Online จำนวน 36 วัด โดยการถ่ายทอดสดจากพื้นวัดที่ทอดกฐิน และมีผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย เป็นเจ้าภาพที่อยู่ในประเทศไทย เยอรมันมี นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น กล่าวคำถวายกฐิน ผู้แทนญาติโยมวัดทางเมียนมา เป็นผู้แทนถวายผ้ากฐิน ทั้งนี้มีผู้ร่วมพิธีทางระบบ Zoom จากหลายภูมิภาคของโลก อาทิเช่น จากประเทศเยอรมันนี นอร์เวย์ สวีเดน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น เนปาล และประเทศไทย ด้วย

การนี้ ยังได้ประกอบพิธีถวาย และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปิดเจดีย์ จำนวน 2 วัด ในเมืองย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมกันนี้ ทางสมาคมMyanmar Charity Buddha Sasana Association ได้ถวายประกาศเกียรติคุณ แด่พระอาจารย์จิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อการเผยแผ่งานพระศาสนา มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ท่านทานบดีอีก 3 ท่าน ในการเป็นผู้อุปภัมถ์งานพระศาสนา และมอบประกาศเกียรติคุณ Buddha Sasana Charity Icon Award แก่ผู้ประสานงานพุทธศาสนาไทยเมียนมา อีก 2 ท่าน ถือได้ว่าเป็นการขยายงานพระพุทธศาสนา เชื่อมสายสัมพันธ์ชาวพุทธพี่น้องไทยเมียนมา ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว และสมัครสมานสามัคคี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป