21/06/2024

ประชุมปัญหาบ้านมั่นคงขรก.เป็นใบ้ทำไมถมคลองเปรมฯ

ประชุมปัญหาบ้านมั่นคงขรก.เป็นใบ้ทำไมถมคลองเปรมฯ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรมฯได้เข้าประชุมชี้แจงและหารือแนวทางร่วมกับคณะอนุกรรมการธิการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างบ้านมั่นคงทับถมทางระบายน้ำในคลองเปรมประชากร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี​ ที่มีนายเจษฎา​ ดนตรีเสนาะ​ สส.ปทุมธานี​ พรรคก้าวไกล​ เป็นประธาน​ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือพอช. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมธนารักษ์ รวมถึง​ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต​ ที่เข้าร่วมประชุมด้วย
การประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆว่าที่ผ่านมามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร และมีแนวทางการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไร ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมประชุมชี้แจงยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนต่อคณะอนุกรรมาธิการได้ในหลายประการ เช่น หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ถมคลองเปรมประชากร การรับมือภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ มีการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบเพียงใด การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม จะดูแลวิถีชีวิตของชุมชนอย่างไร การป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะมีแนวอย่างไร การบริหารจัดด้านการจราจรจะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น
รศ.ดร.เสรี ยังได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในด้านอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการถมคลองเปรมประชากร โดยมิได้มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขี้นอย่างละเอียดและรอบด้าน ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มาประชุมยังไม่สามารถตอบคำถามต่อคณะอนุกรรมาธิการได้ในหลายข้อ ประกอบด้วย 1) เหตุใดต้องถมคลองเปรมประชากรจนความกว้างลดเหลือเพียง 25 เมตร 2) มีการประเมินความเสี่ยง และความเปราะบางน้ำท่วมหรือไม่ 3) ระยะร่นจากตัวบ้านถึงขอบถนนประมาณ 1 เมตรกว่า เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือไม่ 4) แผนแม่บททรัพยากรน้ำฯ มุ่งเน้นมาตรการ “Nature-based solutions” แต่โครงการนี้กลับถมคลองฯ ลดพื้นที่รับน้ำ 5) แผนแม่บทป้องกันฯ มุ่งมาตรการ “Build back better and safer” แต่โครงการนี้กลับเพิ่มความเสี่ยง และความเปราะบางต่อผู้อยู่อาศัย เป็นโครงการ “บ้าน(ไม่)มั่นคง”
ในตอนท้ายนายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯสรุปความเห็นว่าควรที่จะได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมาร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันอีกครั้ง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป