21/02/2024

ชุมพร – ต้อนรับ ”พิมพ์ภัทรา“ รมว.อุตสาหกรรม ลง พื้นที่ ขับเคลื่อนสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจชุมพร

ชุมพร – ต้อนรับ ”พิมพ์ภัทรา“ รมว.อุตสาหกรรม ลง พื้นที่ ขับเคลื่อนสมุนไพร สร้างเศรษฐกิจชุมพร

วันนี้(19 ม.ค. 67) เวลา 9.40 น. ณ วัดหินแก้ว ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเนสริมอุตสาหกรรม นายวาที พีระวรานุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคณะ ลงตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ จ.ชุมพร และเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ“ ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนและติดตามงานในพื้นที่ จ.ชุมพร โดยมี นายชุมพล จุลใส “ลูกหมี” นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร เขต 3 นายคณิต การสอน อุตสาหกรรม จ.ชุมพร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และแม่บ้านชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ“ ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน ภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทั่วประเทศช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร กล่าว่า  เป็นโอกาสดีของจังหวัดชุมพร ที่ท่านรัฐมนตรีอุสาหกรรมได้เดินทางมาที่จังหวัดชุมพร เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้ขับเครือนกลุ่มพลังสตรี และนโยบายแนวทางของเราพลังสตรีทำในเรื่องของสินค้าที่เค้าเริ่มรวมกลุ่มกัน เพื่องที่จะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรดูแลเรื่องงบประมาณ และในวันนี้ทางอุตสาหกรรมเดินทางมาดูแล และส่งเสริมเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมพร ที่จะเป็นเรื่องที่ดีของชาวชุมพรและชาวไทยทั่งประเทศในโอกาสต่อๆไป

น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เผย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการนี้ในพื้นที่ อบต.หินแก้ว และ อบต.วังใหม่ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าชุมชน ทั้งยังส่งเสริมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย เพราะวันนี้ จ.ชุมพร ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น เราต้องทำให้นักท่องเที่ยวมาอยู่ จ.ชุมพรให้นานๆ ปัจจุบัน จ.ชุมพร ก็มีสถานประกอบการต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งโรงแรม เกสต์เฮาส์ที่พักต่างๆ    โครงการนี้จะเป็นการพัฒนาและต่อยอดให้อาชีพต่างๆของชุมชน เช่น การเรียนรู้เรื่องนวดแผนไทย การทำยาหม่องและสมุนไพรต่างๆ ที่มีในพื้นที่อันเป็นการยกระดับทำให้สินค้าชุมชนมีคุณค่าเพิ่มขึ้น  วันนี้หากเราสามารถสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้ ก็จะไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้    โครงการในวันนี้เกิดขึ้นได้จากการที่ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร ลงพื้นที่ทำการสำรวจแต่ละชุมชนใน จ.ชุมพร แล้วทำเรื่องเสนอขึ้นมายังกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมฯ. ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้ทุกชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยใช้พื้นที่ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นำร่องเป็นแห่งแรกของโครงการ และจะทยอยจัดไปเรื่อยทุกชุมชน ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีความแตกต่างกันไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป