26/06/2024

ชุมพร – มอบรางวัลผู้โชคดีจากสลากกาชาดประจำปี 2566

ชุมพร – มอบรางวัลผู้โชคดีจากสลากกาชาดประจำปี 2566

วันนี้(19 ม.ค. 67) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร มีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลใหญ่ รถยนต์กระบะ 1 รางวัล รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 รางวัล และรถจักรยานยนต์ 3 รางวัล ตามที่จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

จังหวัดชุมพร ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 17-25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร พร้อมได้จัดทำสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนแก่เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ดำเนินงานตามภารกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมถึงกิจกรรมอื่นของเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร โดยสลากกาชาดดังกล่าว ราคาฉบับละ 100 บาท จำนวน 6,000 เล่ม ราคเล่มละ 1,000 บาท มีรางวัลรวมทั้งสิ้น 85 รางวัล

โดยจังหวัดชุมพร ได้หมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ในคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณเวทีงานเทิดพระเกียรติฯ ผลปรากฏว่า รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์กระบะ TOYOTA HILUX REVO สี่ประตู

ผู้โชคดีคือ นายสมหวัง กังวาฬ จากตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร, รางวัลที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA YARIS ATIV Sport ผู้โชคดีคือ นางสาวกชมล นพบริวัตร ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ มี 3 รางวัล ผู้โชคดีได้แก่ นายโสภณ ขำจิตร ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร, นายภูมินทร์ รักนุ่น ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง, และ นายวรรณ์รัช หิ้นเตี้ยน ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป