21/02/2024

ระยอง-นายก อบจ.ระยอง เปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO

ระยอง-นายก อบจ.ระยอง เปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO

วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO โดยมี นายประสานต์ พฤกษาชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) ได้เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, ตลอดจนสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA),

คณะกรรมการตัดสินร่วมแข่งขัน, ท้องถิ่นจังหวัดระยอง,ศึกษาธิการจังหวัดระยอง, สำนักงานการศึกษาจังหวัดระยอง, พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดระยอง, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง, สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง , ตัวแทนมหาวิยาลัย และพันธมิตรเครือข่ายอื่น ๆ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนมัธยมตากสิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและให้การสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะทางวิชาการอยู่เสมอ จึงจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RAYONG EDUCA EXPO ขึ้นในวันที่ 17 – 21 มกราคม 2567 โดยเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายครู และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาทุกแห่งในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง การดำเนินงานดังกล่าว มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพของนักเรียน ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง นักเรียนและครู

ซึ่งประกอบด้วยบูธกิจกรรมจากหน่วยงานการศึกษาและภาคเอกชนจำนวน 29 บูธ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางวิชาการและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นหรือการใช้ความรู้ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพครู รวม 11 หลักสูตร เพื่อยกระดับวิชาชีพครู พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ…

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สรวิชญ์ อบจ.ระยอง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป