21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-เปิดค่ายเทพสิงห์ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้น้องๆเด็กนักเรียนบ้านแม่อมกิ

แม่ฮ่องสอน-เปิดค่ายเทพสิงห์ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้น้องๆเด็กนักเรียนบ้านแม่อมกิ
ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จัดกิจกรรมพานักเรียนเดินทางมาทัศนศึกษาหาประสบการณ์ สร้างเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยทาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ห้องเรียนสาขาบ้านปอเคลอะเด ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพานักเรียนเดินทางมาทัศนศึกษาหาประสบการณ์นอกห้องเรียน ภายในหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
เพื่อเป็นการหาประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างเสริมการรับรู้ และแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ เยาวชนอนาคตของชาติ โดยมีกำลังพลครูฝึกประจำสถานีคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการป่าอยู่ร่วมกับคน คนอยู่ร่วมกับป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป