24/06/2024

ขอนแก่น – “นายกฯทม.บ้านทุ่ม” รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากการถมที่ดินพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยทำให้ทิศทางการไหลของน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

 


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หน้าวัดโพธิ์กลางบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับนายจักร ลิ่มบุตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ โรจนะชาลี,นายวราวุธ คำงาม, นางสาวปรียาวัลย์ ศรวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เมืองบ้านทุ่ม, นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา ปลัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม,นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ,หัวหน้าส่วนราชการ ,นายอภิโชติ ทัพซ้าย กำนันตำบลบ้านทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม กล่าวว่าในปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม เป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากการถมที่ดินพื่อปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยทำให้ทิศทางการไหลของน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
โครงการการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มครั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง การอุดตันขยะในท่อระบายน้ำ และกำจัดเศษขยะมูลฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก มีพื่นที่ดำเนินการ 9 หมู่บ้าน 29 เส้นทาง ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม งบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้ จำนวนเงิน 198,867.50 บาท โครงการฯ นี้ใช้แรงงานราชทัณฑ์มาดำเนินการขุดลอกท่อระบายภายในพื้นที่ กว่า 30 คน.

 

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป