27/02/2024

ลำปาง-ทหารช่างลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา พท. โรงเรียน วัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำปาง-ทหารช่างลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา พท. โรงเรียน วัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ได้ดำเนินการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดปริยัติม่อนจำศีล ตามโครงการชุมชนเบิกบานอาหาร ปลอดภัย ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

ทางหน่วยฯได้ร่วมกับประชาชนชุมชนหมู่บ้านป่าขามหล่ายเหมือง พร้อมพระภิษุสามเณรวัดม่อนจำศีลและเทศบาลเขลางค์นคร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเขตโรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล และตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่บดบังทัศนียภาพ และใกล้สายไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตราย และเพื่อให้บริเวณพื้นที่เรียบร้อย สวยงาม สะอาดตา เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับภิกษุสามเณร และวัดที่สวยงามเป็นที่ชื่นชอบของชุมชนและนักท่องเที่ยว

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป