27/02/2024

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ลำปาง-กอ.รมน.ลำปางร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 พันเอกวิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง(ท.) มอบหมายให้ พันโทหญิง พัชรินทร์ เชื้อขาวพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคลฯ นำ กำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่สาธารณะ และจิตอาสาต้านภัยแล้ง เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลำห้วยแม่เมาะ บ้านท่าสี อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา รด.จิตอาสา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น จิตอาสา 904 และภาคประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน