22/02/2024

ลำปาง-พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

ลำปาง-พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. พันเอก หญิง อาทิตยา ศรีสุวรรณ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32 พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.32 ร่วมคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกล้วย อ.เมือง จว.ล.ป. โดยมีแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นประธานในการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นสถานีอนามัยที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพที่ดีสืบไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป