24/06/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” รุ่นที่ 8 

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” รุ่นที่ 8 
วันที่ 23 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 8 ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายศรายุทธ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมโครงการ
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดอัคคีภัย ประกอบกับยังสามารถใช้ความรู้และทักษะถ่ายทอดในการให้ความช่วยเหลือระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นตามหลักวิชาการและการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องให้กับบุคคลอื่นได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 159 คน ทั้งนี้สำหรับโครงการฝึกอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย” ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งนี้ดำเนินการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 11 โรงเรียน และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 2,192 คน.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป