22/02/2024

นราธิวาส-มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

นราธิวาส-มอบเครื่องนุ่งห่มให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อ ๒๔ ม.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. จ.ส.อ.ธง จำนงค์ศรี ผบ.ร้อย.ทพ.๔๕๑๖ มอบหมายให้ จ.ส.อ.สุรพงค์ ขำเพชร รอง ผบ.ร้อย.ทพ.๔๕๑๖ พร้อมกำลังพลชุด ชป.กร. ของหน่วย มอบเครื่องนุ่งห่ม (ชุดชั้นใน,กางเกงในเด็กชาย,เด็กหญิง) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน ว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ ดารามั่น จำนวน ๒๐๔ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ ม.๕ ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป