21/02/2024

กำแพงเพชร – จัดการประชุมการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

กำแพงเพชร – จัดการประชุมการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี วัฒนธรรมจังหวัดฯ , ตำรวจภูธรจังหวัดฯ ,สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีมติเห็นชอบแผนการประเมินชุมชนองค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้รวบรวมผลการดำเนินงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จังหวัด ภายในที่ประชุมได้มีการรายงานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินจังหวัดคุณธรรม////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป