21/02/2024

เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ประกวด ร้องเต้น เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

เพชรบูรณ์ สสจ.เพชรบูรณ์ประกวด ร้องเต้น เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567

นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถในด้านการเต้น ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเต้นและเกิดการพัฒนาการด้านการเต้นของทีม และการสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางนำพาตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และช่วยให้เด็กๆ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่างๆ ก่อให้การมีน้ำใจนักกีฬา และมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ตลอดจนสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวด ร้องเต้น เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567โดยมีกิจกรรรม การประกวด ร้องเต้น เล่นดนตรี TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการแสดงในรูปแบบต่างๆโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONEการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Junior อายุ 6 – 9 ปี รุ่น Pre-Teenage อายุ 10 – 14 ปี รุ่นTeenage อายุ 15- 22 ปี ซึ่งเป็นการเต้นประกอบเพลงเป็นทีมๆละ 10-20 คนโดยมีการออกแบบการเต้นที่แข็งแรงสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLซึ่งจะแสดงออกความสามารถของเยาวชนต้นแบบที่ชนะเลิศการประกวดปี 2566

และการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 2024 ที่ผู้ประกวดต้องแสดงความสามารถพิเศษร่วมกันโดยการร้องและหรือเต้นร่วมด้วยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2567 ณ เวทีกลางงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดประกวดขบวนแห่รถบุปผชาติและธิดามะขามหวาน การประกวดสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ตลาดนัดมะขามหวานจากเกษตรกร การประกวดมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทาน การแสดงสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ชม ชิม ช็อป อาหารพื้นเมือง ลานวัฒนธรรม ชมฟรีมหกรรมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการล้นเวทีด้วบศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป