27/02/2024

(สุรินทร์) ม.ราชภัฏสุรินทร์ แถลงข่าว เทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2

(สุรินทร์) ม.ราชภัฏสุรินทร์ แถลงข่าว เทศกาลการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2

วันที่ 25 มกรคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงาน เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF) โดยได้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายสุดใจ สะอาดยิ่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และนางอารีย์ ป้องสีดา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมขึ้นเวทีแถลงข่าว ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับงานเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF) เป็นกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากนักแสดงกว่า 200 ชีวิตจาก 11 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ได้แก่ กัมพูชา เกาหลีใต้ จีน อิตาลี อิสราเอล โปแลนด์ ลาว เม็กซิโก รัสเซีย อินเดีย และไทย พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมด้านวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมอื่น ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคู่กันไป ประกอบด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd National & International Conference on Sustainable Local Development : 2nd NICSLD) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดวงดนตรี “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบรางวัลปราชญ์ท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา) จำนวน 38 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับคัดเลือกมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เวทีการแสดงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จังหวัดสุรินทร์ นิทรรศการเยือนถิ่นอาหารพื้นถิ่นจังหวัดและการแสดงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กูยคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าอาเจียง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และร่วมขบวนพาเหรดแต่งงานบนหลังช้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) จังหวัดสุรินทร์ อีกด้วย ทั้งนี้การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจะทำการแสดงในวันที่ 5 – 9, 11 และ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และการแสดงแบบผ้านานาชาติที่จะนำผ้าพื้นเมืองสุรินทร์มาผสมผสานให้ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกวาระโอกาส และการแต่งกายประจำชาติของแต่ละประเทศจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แขกกิตติมศักดิ์ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักแสดงชาวต่างชาติที่มาทำการแสดง Thailand-CEF ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พร้อมขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ Thailand-CEF ครั้งที่ 2 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 14,000 บาท โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Thailand-CEF : Thailand Cultural Exchang Festival www.facebook.com/ThailandCEF
เทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd
Thailand Cultural Exchange Festival : 2nd Thailand-CEF) ระหว่างวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีการแสดงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวนช้าง) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์….รับชมฟรี!!!

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป