24/06/2024

นครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566

นครปฐม มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566


นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการจังหวัดนครปฐม ปฎิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะติดตาม นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมคณะฯ นายกนิธิโรจน์


พุฒิโชคกิตติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงพร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลห้วยม่วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระตีบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พัฒนาการอำเภอกำแพงแสน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลห้วยม่วง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ ปี 2566

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย พระชนมพรรษาครบ 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ ได้มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่


นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบบ้านให้กับนายกรัญญา ยอดยิ่ง บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 2 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม งบประมาณสร้างบ้านจำนวน 200,000 บาท โดยที่พักอาศัยเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมฝาบ้านไม้เก่าผุพัง มีฐานะยากจน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยอำเภอกำแพงแสน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังนี้ได้สสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยสวยงาม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป