22/02/2024

นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขับคลื่อนโครการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพ กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นราธิวาส-สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ขับคลื่อนโครการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพ กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นางสาวรัตติยา สุตระ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี มอบหมาย นางสาวยามีล๊ะ มะแอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ขับคลื่อนโครงการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้าง ศักยภาพกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ ที่ทำการกลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาหาความยากจน (กข.คจ.) ม.9 บ้านจือแร ม.10 บ้านตันหยง ม.12 บ้านสรายอ ต.สากอ ม.7 บ้านปอเนาะ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

ทั้งนี้ ได้สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชน การสำรวจกลุ่มลูกหนี้ปกติ ลูกหนี้ผิดนัด รวมทั้ง สำรวจ Soft Power หมู่บ้านที่สนใจเข้ารับการสนับสนุนพัฒนาต่อยอด ต่อไป

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรศฐกิจพอเพียง”

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป