26/06/2024

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ฝึกความสามัคคี ทดสอบจิตใจและการทรงตัวให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย

ตาก – กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ฝึกความสามัคคี ทดสอบจิตใจและการทรงตัวให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย
ว่าที่ พ.ต.ท.อัครพล ฤทธิ์เลื่อน ผู้บังคับกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุรวิช คุรุเจริญ รอง สารวัตรกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และหัวหน้าครูฝึก พร้อมวิทยากรและครูฝึก รวม 20 นาย ดำเนินกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษา เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ และฐานผจญภัย ให้กับเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลการุณย์ ระดับชั้น อนุบาล 3 จำนวน 124 คน ณ ศูนย์ฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงชายแดนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมก่อนการฝึก ได้มีพิธีส่งมอบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ ให้ ศูนย์ฝึกกองร้อย ตชด.346 กิจกรรมนันทนาการลอดถ้ำเสือ รายงานตัวและพรางใบหน้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ครูกับนักเรียนแข่งขันเต้นอย่างสนุกสนาน กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ และฐานผจญภัย จำนวน 4 ฐาน เริ่มกันฐานประสาทสัมผัส วัดบททดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจ ฐานกำแพงเมืองจีน ทดสอบความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ฐานมดงาน ฝึกความสามัคคีรู้จักร่วมการทำงานกับผู้อื่น และ ฐานสะพานเชือก ฝึกการทรงตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นกับชีวิตจริง น้องๆนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ การฝึกในครั้งนี้ ได้รับความพึงพอใจจาก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลการุณย์ เป็นอย่างดี /////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป