21/06/2024

‘แพทองธาร’ เปิดงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2567 (Bangkok Design Week 2024) ดันย่านกรุงเทพฯ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นวัตถุดิบงานสร้างสรรค์อื่นมหาศาล

‘แพทองธาร’ เปิดงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2567 (Bangkok Design Week 2024) ดันย่านกรุงเทพฯ สร้างแรงบันดาลใจและเป็นวัตถุดิบงานสร้างสรรค์อื่นมหาศาล

27 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมเปิดงาน เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2567 (Bangkok Design Week 2024) พร้อมด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายนักสร้างสรรค์ทั้งไทยและต่างประเทศ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

โดยนางสาวแพทองธาร กล่าวถึงตีมงานปีนี้ในชื่อ “Livable Scape คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” ว่าเป็นแนวความคิดที่ทำให้มองเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ ล้วนเกี่ยวข้องกับเมือง เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน และอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการออกแบบ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้าง Soft Power

นอกจากนี้ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ของความหลากหลาย มีหลายเชื้อชาติหลากวัฒนธรรม ในทุกย่านต่างมีประวัติศาสตร์ของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพ ในหนึ่งเมืองมีหลายบรรยากาศที่ล้วนสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีต้องพัฒนาด้วยพลังสร้างสรรค์ เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯได้ชวนหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มเครือข่ายของนักสร้างสรรค์ ภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกันพัฒนาย่านในกรุงเทพฯ แปรอัตลักษณ์ออกมาเป็นผลงานจัดแสดงในหลายพื้นที่ และยังมีการร่วมมือกันระหว่างนักสร้างสรรค์และกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเมืองบนฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและผังเมือง เพื่อนำการออกแบบมาประยุกต์ใช้จริงในงานนี้ด้วย

นางสาวแพทองธารย้ำว่าเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมแนวคิด เป็นพื้นที่ของความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นที่ของแรงบันดาลใจใหม่ๆ เป็นวัตถุดิบ ให้พี่น้องประชาชน ให้ภาครัฐและเอกชนได้นำไปส่งเสริม พัฒนา และต่อยอด จนออกมาเป็นงานสร้างสรรค์อื่นๆ ได้อีกมากมายมหาศาล ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้สุดยอดนักออกไทยหรือศิลปินไทย ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสาวแพทองธาร ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดขึ้น ที่อาคาร TCDC ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักออกแบบ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยนิทรรศการที่จัดขึ้น มีทั้งการนำเสนอฐานข้อมูลวัสดุ และการออกแบบ บทความ หนังสือ และนิทรรศการออนไลน์

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป