26/06/2024

เชียงใหม่-พร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี 2567 “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์”

เชียงใหม่-พร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับประจำปี 2567 “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์”มีขบวนรถบุปผชาติ มากกว่า 25 ขบวน และขบวนคานิวัล สีสันแห่งมวลพฤกษา ร่วมสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ดอกไม้และแมกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามตามธรรมชาติ มีวัฒนธรรม ประเพณี
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เป็นดินแดนเอื้องเหนือนาม “บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” และเป็นเมืองแห่งดอกไม้บานตลอดปี จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดงานเทศกาล ประเพณี และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

 

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเป็นเมืองเทศกาลโลก (World Festival and Event City) ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการหารือระหว่างหน่วยงานภาคราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ในแนวคิด “บุปผชาติล้านนา ภูษาเวียงพิงค์”

สำหรับในปีนี้ การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงความยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการปล่อยขบวนรถบุปผชาติ มากกว่า 25 ขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขบวนคานิวัล สีสันแห่งมวลพฤกษา ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของมวลดอกไม้นานาพันธุ์ และชมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ในวันและเวลาเดียวกัน

การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 เป็นงานที่จัดต่อเนื่องยาวนานมากของเมืองเชียงใหม่และเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและในประเทศให้มาเชียงใหม่มากขึ้น มีการตกแต่งเนรมิตสวนไม้ดอกไม้ประดับทั่วสวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้แนวคิด Miracle of Flora Precious “มหัศจรรย์แห่งพฤกษา ความงามเลอค่า นครเชียงใหม่” ชมนิทรรศการและการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการแสดงดนตรีในสวน ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด ชมความงดงามของสวนดอกไม้ ท่ามกลางแสงสีแห่งรัตติกาล ด้วยมวลพฤกษานานาพันธุ์ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป