27/02/2024

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ทสจ.แม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ส.ประภาคาร จำกัด เพื่อพิจารณาการขอต่อใบอนุญาต กำชับใช้ไม้อย่างถูกกฏหมาย

แม่ฮ่องสอน-นายอำเภอแม่สะเรียง ทสจ.แม่ฮ่องสอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ส.ประภาคาร จำกัด เพื่อพิจารณาการขอต่อใบอนุญาต กำชับใช้ไม้อย่างถูกกฏหมาย
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายจำรัส ทวีลาภ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจตุพล ยะจอม ปลัดอำเภองานฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่มส.5 เเม่สะเรียง นายภูรพี คงเดิม ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการอุตสาหกรรมไม้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ณ บริษัท ส ประภาคาร จำกัด บ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายคณากฤช โรจรัตน์ ตัวแทนของบริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมนำคณะเข้าโรงงานเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มาของไม้ จำนวนไม้ที่มี ในการขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ตามคำสั่งอำเภอแม่สะเรียง ที่ 3/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567
ด้วยบริษัท ส ประภาคาร จำกัด โดยนางสาวชนกมน อยู่ปาน ได้ยื่นคำขอเพื่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม (ลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) ตามใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เล่มที่ 2748 ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ใช้ได้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมีที่ตั้ง ณ โฉนดที่ดินเลขที่ 6013 6014 8786 8787 6288 5985 8733 8649 ท้องที่ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้กล่าวว่า ทางอำเภอแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการประกอบกฺจการอุตสาหกรรมไม้ เพื่อ ประกอบการพิจารณาการต่อใบอนุญาตให้ เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พ.ศ. 2541 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบการดำเนินกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ว่าได้ดำเนินการถูกต้อง ตามกฏเกณฑ์การครอบครองไม้ที่มีอยู่หรือไม่ และ มีการดำเนินการประกอบกิจการเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการต่อใบอนุญาตต่อไป
ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า โรงงานแห่งนี้ดำเนินการเปิดกิจการมาร่วม 30 ปี ได้มีการกำชับ เน้นย้ำสถานประกอบการอุตสาหกรรมไม้ ส.ประภาคาร ให้ใช้ไม้ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ตามระเบียงอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการลักลอบตัดและแปรรูปไม้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสถานประกอบการหากนำไม้ที่ไม่ถูกต้องเข้ามาดำเนินการแปรรูป ผลิตสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ในโรงงาน
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127