27/02/2024

(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัดพิธี “รับพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา”

(สุรินทร์) กองกำลังสุรนารี จัดพิธี “รับพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา”

วันที่ 29 มกราคม 2567 กองกำลังสุรนารี โดย พลตรี ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี มอบหมายให้ พันเอก จิรัฏฐ์ ช่วงฉ่ำ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสำหรับเลี้ยงไว้เป็นอาหาร และจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงพัฒนาให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริบ้านระวี อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ราษฎรที่ได้พระราชทานฯรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป