27/02/2024

มุกดาหาร คืบหน้า สนามบิน ต.อินโดจีน 58.14% รถไฟ เวนคืน 1,206แปลง มอบ 174แปลง สปก.146แปลง จ่าย 43แปลง

มุกดาหาร คืบหน้า สนามบิน ต.อินโดจีน 58.14% รถไฟ เวนคืน 1,206แปลง มอบ 174แปลง สปก.146แปลง จ่าย 43แปลง


นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ผลการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย
1.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่ -มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร- นครพนม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานความคืบหน้า อยู่ระหว่างการเวณคืนที่ดิน ซึ่งมีที่ดินมีโฉนดต้องเวณคืน 1,206 แปลง ส่งมอบพื้นที่แล้ว 174 แปลง ส่วนที่ดิน สปก.146 แปลง ทำสัญญาและจ่ายเงินแล้ว 43 แปลง โดยกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2570


2.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร กรมท่าอากาศยานรายงานว่า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ โดยได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
3.โครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ผลการดำเนินงานร้อยละ 58.14 ส่งมอบงานไปแล้ว 41 งวดงาน และอยู่ระหว่างงานก่อสร้างฐานเสาไฟ ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง และติดตั้งราวกันตก โดยดำเนินการตามแบบสัญญาเดิม กำหนดแล้วเสร็จภายใน สิงหาคม 2567


ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารภาพรวม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชน ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยสนับสนุนของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ต้นทุนผู้ประกอบการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปัจจัยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอัตราใหม่
ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก 6 เดือนข้างหน้า มีสัญญาณขยายตัวเพิ่มขึ้นจากทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของภาครัฐ และด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการภายในจังหวัดมากขึ้น