26/06/2024

เชียงใหม่-รร.สันป่าตองวิทยาคม เปิดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่-รร.สันป่าตองวิทยาคม เปิดโครงการเตรียมความพร้อม ให้น้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญญาฤทธิ์ ใจงาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” English We Like” โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ คงทวี รองผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิทยากร นักเรียนผู้เข้าร่วม โครงการ

นายบุญญาฤทธิ์ ใจงาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” English We Like” วันนี้ ปัจจุบันการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน มีความความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด โดยนาย กฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ และดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 17 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนทักษะ นอกเหนือจากในบทเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีเทคนิคในการทำข้อสอบ TGAT – Eng เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

อีกทั้งเป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่าน ๆ มาเป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร รวมถึงเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้จาก บริษัท วินคอลมาเก็ดติ้ง จำกัด บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ (มหาชน)จำกัด บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ (มหาชน)จำกัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด บริษัท คิง เฮลธ์ แคร์ จำกัด บริษัท คิวพี ประเทศไทย จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด

เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศ การเรียนรู้ อย่างสนุกสนานผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ แนวคิดเทคนิคต่าง ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เทคนิคการจำ เกมส์ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำ ข้อสอบ TGAT-Eng การทดลองทำข้อสอบของปีที่ผ่านมา โครงการ English We Like ขอให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ และฝึกปฏิบัติให้เต็ม ศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป