24/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน เผย การติดตามเรื่องอาหาร นร.รปค.21 แม่ลาน้อย พบการะบวนการจัดซื้อวัตถุดิบมีความผิดปกติหลายรายการ

แม่ฮ่องสอน-ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน เผย การติดตามเรื่องอาหาร นร.รปค.21 แม่ลาน้อย พบการะบวนการจัดซื้อวัตถุดิบมีความผิดปกติหลายรายการ
การแถลงข่าวของสำนักงาน ป.ป.ช แม่ฮ่องสอน ในกิจกรรมการแถลงข่าวเคลื่อนที่ ณ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง โดย นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีการติดตาม เรื่องอาหารนักเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 แม่ลาน้อย ซึ่งเป็นข่าวที่ทุกภาคส่วนทั้งพี่น้องประชาชนให้ความสนใจ โดยเบื้องต้น ภายหลังจากที่สื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการนำเสนอประเด็นการจัดรายการอาหารไม่เหมาะสมตามงบประมาณที่ได้รับตามเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จนเกิดเป็นประเด็นที่สังคมโดยทั่วไปให้ความสนใจ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เพื่อติดตาม สังเกตการณ์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องตันกรณีที่สื่อสังคมอออนไลน์นำเสนอข้อมูลข่าวในประเด็นดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับได้ขอ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พบว่ามีรายการอาหาร ไข่ต้มและน้ำพริกตาแดงที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวจริง ประกอบกับพบข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อวัสดุ อุปโภคบริโภคเพื่อให้บริการแก่นักเรียน คือ การจัดเมนูอาหารในแต่ละวันไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ ) แนะนำ พบความผิดปกติในรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันหลายรายการ มีพฤติกรรมในการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภคจากผู้ประกอบการ ต่างจังหวัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่เชียงใหม่ แทนการซื้อขายกับร้านในเขตพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่ง มียอดจัดซื้อวัตถุดิบ ในพื้นที่น้อยมาก บางรายการของการจัดซื้อวัตถุดิบไม่ปรากฏรายการในใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค เช่นวันที่ 3 มิถุนายน ยอดเงินดังกล่าวยังเกินวงเงินที่ขออนุมันติดำเนินการอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่า วัตถุดิบบางรายการมีการจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด เช่น น้ำมันขนาด 18 ลิตร จัดซื้อในราคา 1,500 บาท/ปี๊บ ราคาในท้องตลาดไม่เกิน 1,000 บาท บางรายการมีการสั่งซื้อต่อเนื่องมีความถี่และมีจำนวนมากในบางเดือน และ บางเดือนก็ไม่มีการสั่งซื้อ เช่นข้าวสาร วันละ 5 กระสอบ ถึง 11 กระสอบ และ บางรายการมีการจัดซื้อวัสดุมากเกินความจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน เช่น น้ำยาล้างจานแกลลอน บางเดือน ซื้อถึง 3 ครั้ง บางเดือน ซื้อเดือนละ 35-50 แกลลอน ทั้งนี้ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ต่อไป
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป