21/02/2024

แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่นี่ “ไร่ของพ่อ” ไร่ต้นแบบของความพอเพียง

แม่ฮ่องสอน-โรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน ที่นี่ “ไร่ของพ่อ” ไร่ต้นแบบของความพอเพียง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านกาศ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 73 คน ในระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3 ได้เดินทางเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยคณะครูได้พาน้องๆ มาเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่ของพ่อ บ้านแม่ต๊อบ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตให้กับน้องๆ โดย “ ลุงโก้” นายรัชพล เกรียงไกรสิงห์ ให้การต้อนรับและพาน้องๆเยี่ยมชมภายในบริเวณไร่ ที่ ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน หรือ แหล่งเรียนรู้ความพอเพียง ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้และสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเยือน
ซึ่งในครั้งนี้ ทางลุงโก้ ของเรา ได้นำเด็กร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมเรียนรู้ผักผลไม้ และการนำไม้มาทำเป็นปุ๋ย ใช้ใบไม้ที่ร่วงหล่น หรือใบ้กล้วยที่แห้งมาทำเป็นปุ๋ย คือการเผาให้เกิดมลภาวะหมอกหวัน และเกิด pM.2 5 และการนำผลไม้จากสวนที่เหลือจากขายหรือเสีย เช่น นก หนูกัดกิน มาผลิต เป็นฮอร์โมนผลไม้ และใช้สมุนไพรจากสวนมาผลิตเป็นสารไล่แมลง และการนำเปลือกไข่จากครัว นำมาทำเป็นฮอร์โมน กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมพาเด็กๆๆเรียนรู้พืชผักจากแปลงและจากต้นพืชจริง ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนนอกห้องเรียน ที่เต็มเปี่ยมด้วยการเรียนรู้ และ ความสนุกสนาน
“ไร่ของพ่อ” เป็นไร่พอเพียง ที่มีการปลูกผัก ผลไม้ แบบอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ และเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อให้คนได้ทานผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ของคุณโก้ รัชพล เกรียงไกรสิงห์ สมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรที่ต้องการ ซึ่งเป็นนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาทำอาชีพเกษตรกรรม ณ ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรและยังได้ดูแลครอบครัว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป