21/02/2024

กำแพงเพชร – จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

กำแพงเพชร – จัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุมปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี จ่าจังหวัดกำแพงเพชร , ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดน โดยได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2567///////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป