26/06/2024

แม่ฮ่องสอน-ยังรอการแก้ไข ราษฏรบ้านทุ่งสารภี ร้องทุกข์ต่อศูนย์คำรงธรรมแม่ลาน้อย ติดตามการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติที่ผ่านมา เกรงหน้าฝนที่จะถึงจะเกิดภัยพิบัติซ้ำ

แม่ฮ่องสอน-ยังรอการแก้ไข ราษฏรบ้านทุ่งสารภี ร้องทุกข์ต่อศูนย์คำรงธรรมแม่ลาน้อย ติดตามการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติที่ผ่านมา เกรงหน้าฝนที่จะถึงจะเกิดภัยพิบัติซ้ำ
นายเสาร์คำ คงอ้าย พร้อมตัวแทน นำรายชื่อราษฏรในพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ไห้รับความเดือดร้อน จำนวน 315 ราย ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อย โดยผ่านนายอำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกรณีการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2566, 22 กันยายน 2566 และ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริเวณที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่บ้านทุ่งสารภี ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย หลังเกิดเหตุผู้ได้รับความเสียหายได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นจากหน่วยงานเป็นกรณีเร่งด่วนบางส่วนไปแล้ว นั้น แต่เนื่องจาก ได้ทราบจากส่วนราชการท้องถิ่นในอำเภอฯ ว่าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าสำรวจเบื้องต้นแล้วพบว่า พื้นที่ตลิ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงบริเวณบ้านแม่ลาน้อยหมู่ 1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย มีความยาวรวม 480 เมตร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งและได้ยื่นเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย.66 จำนวน 9,117,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อแก้ไขปัญหา และได้จัดทำโครงการเสนออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไปแล้วนั้น
นายเสาร์คำ คงอ้าย ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ขณะนี้ ใกล้เข้าสู่ช่วงฤคูฝนที่จะมาถึง ราษฏรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีความเห็นร่วมกันจึงเดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรม อำเภอแม่ลาน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและขอคำตอบในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขแต่ละจุดเสี่ยงที่เกรงว่าจะเกิดความเสียหายในปีต่อไป รวม 4 ข้อ ได้แก่ 1.บริเวณที่ยื่นเสนอขอโครงการก่อสร้างตลิ่งริมน้ำแม่ลาน้อย จำนวน 2 โครงการ ที่เสนอผ่านหน่วยงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด 2. แนวตลิ่ง ที่น้ำกัดเซาะใกล้สะพาน หากไม่ไห้รับการแก้ไข เกรงว่าจะทำให้แนวกั้นตลิ่งพัง น้ำเข้า เปลี่ยนทางน้ำ ผลเสียหายจะกระทบการเกษตร บ้านเรือน ที่นา ส่วนราชการจะแก้ไขอย่างไรโครงการที่เสนอขอจะได้รับการแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันหรือไม่ 3. ลำเหมืองใกล้จุคที่ 2 ขณะนี้ชาวบ้านได้จ้างรถขุดทรายให้น้ำเข้า ด้านล่างมีกล่องเรียงอยู่เกรงว่าจะฉีกขาด หากให้ประชาชนดำเนินการเองโดยใช้รถแม็คโฮ เห็นควรให้หน่วยงานแก้ไขเร่งด่วน 4. การแก้ไขปัญหาขุดทรายเพื่อให้เข้าเหมือง ลำบากกับเจ้าของผู้ใช้น้ำ ต้องแบ่งเวรกันมาขุดทรายเปิดทางน้ำ จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร มีโครงการรองรับหรือไม่ และ 5 น้ำล้นคันกั้นตลิ่งเข้าท่วมศูนย์เด็กฯ ส่วนราชการใดให้การแก้ไขอย่างไร จะดำเนินการเมื่อใค
ชาวบ้านต้องขอขอบคุณที่หน่วยงานให้การดูแล แก้ไขปัญหาเร่งด่วนบริเวณคอสะพานทั้ง 2 แห่ง ที่ผ่านมาจนใช้การได้ และช่วยแจ้งผลการช่วยเหลือผ่านผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เพื่อจะได้แจ้งให้ราษฏรผู้เดือดร้อนสบายใจว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป