26/06/2024

คืนสู่เหย้า อัสสัมชัญศรีราชา ฉลองยิ่งใหญ่ เตรียมต้อนรับสู่ 80 ปี

คืนสู่เหย้า อัสสัมชัญศรีราชา ฉลองยิ่งใหญ่ เตรียมต้อนรับสู่ 80 ปี

https://youtu.be/Te1d80wYY4k

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในสโลแกนงาน “ศรีราชา อบอุ่นเสมอ” พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 5235 นำโดยนายสยาม สิทธิปรีชานันท์ ประธานจัดงานรุ่น 5235 โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานคืนสู่เหย้า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างครู ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่สอน ให้มีโอกาสพบปะพูดคุย สังสรรค์กันในหมู่คณะ และเป็นการสืบสานประเพณีงานคืนสู่เหย้าให้คงอยู่สืบต่อไป โดยได้เชิญศิลปินดัง “ จาก JOKER FAMILY” มาสร้างบรรยากาศ ความสุข สนุกสนานให้ภายในงานด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โดยในปีนี้มีกิจกรรมการเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ที่ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องทุกคน พร้อมทั้งมีการจับรางวัลจากกองทุนพระคุณที่สามให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยมี พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ เป็นประธานกองทุนฯ เพื่อนำรายได้ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ครูเกษียณ ครูอาวุโส และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ใช้งบประมาณ 1.5 ล้านบาท/ปี มีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ Toyota Yaris รุ่น Premium S สี Cement Gray จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 706,000 บาท พร้อมด้วยทองคำ รถจักรยานยนต์ (Yamaha Fino) iPhone 14 และ iPad Gen 10 รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท ให้กับผู้โชคดีอีกด้วย หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบธงส่งต่อการจัดงานให้กับศิษย์เก่า รุ่น 5336 เป็นผู้จัดงานในปีต่อไป สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับงานเป็นอย่างมากด้วย


นอกจากนี้ ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้กล่าวต้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน กล่าวแสดงความยินดีกับ นายฟูศักดิ์ ตรงกิจไพศาล ACS รุ่น 3518 ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา คนที่ 12 และขอขอบคุณ คุณสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมศิษย์เก่าและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่เข้ามาทำหน้าที่บริหารงาน ในปี 2565-2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและสนับสนุนงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ตลอดปีการศึกษา 2566 ทำให้การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นไปอย่างดียิ่ง

จนทำให้ได้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง ผู้อำนวยการได้แจ้งการเตรียมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 80th Anniversary Assumption College Sriracha “Shaping the Present for a Brighter Future” 1944 – 2024 ซึ่งจะจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2567 โดยจะมีการจัด 8 กิจกรรม หลัก ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมด้านกีฬาและดนตรี กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดทำอนุสรณ์สถาน และกิจกรรมจัดหารายได้ อีกด้วย

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป