26/06/2024

ลพบุรี-กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70

ลพบุรี-กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70 โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายพิษณุ ประภาธนานันท์ ปลัดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาแดนอำเภอ เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีฯ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี ได้อ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 70 (10 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของกำลังพล และระลึกถึงความเสียสละและวีรกรรม ของกองอาสารักษาดินแดน ในการอุทิศชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องบ้านเมือง และปฏิบัติหน้าที่ในการบริการประชาชน การปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ สนับสนุนฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรีในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้พร้อมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ในการเสียสละที่จะทำงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ในการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรี ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากมูลนิธิกองอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 4 ทุน และมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี จำนวน 46 ทุน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลพบุรีและผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมให้กำลังใจกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งหมด 12 กองร้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป