21/02/2024

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ตาก ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดคลินิกแม่สอดพัฒน์ โรงพยาบาลแม่สอด

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ตาก ร่วมแสดงความยินดี พิธีเปิดคลินิกแม่สอดพัฒน์ โรงพยาบาลแม่สอด
ที่บริเวณ ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ตาก พร้อมกับภาครัฐและภาคเอกชน แพทย์และพยาบาล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดคลินิกแม่สอดพัฒน์ โดยมี นพ. จงกิจวัตร จิววิจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรม หัวหน้าศูนย์บริการพิเศษ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดโดย นพ. รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด การเปิดบริการคลินิคแม่สอดพัฒน์ ในครั้งนี้ เพื่อสนองต่อนโยบายการจัดบริการ เพื่อเพิ่มบริการทางเลือกพิเศษ ให้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่ข้างเคียง เข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขพื้นฐาน ได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ดังนั้น ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแม่สอด เห็นพ้องต้องกัน จึงได้จัดตั้งคลินิกพิเศษ หรือคลินิกแม่สอดพัฒน์ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มประชาชน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ One stop service ไม่ต้องเดินทางไกล สะดวกสบาย และค่ารักษาพยาบาล ยังอยู่ภายใต้ระเบียบราชการ ส่วนรายได้ที่เข้ามาก็จะนำมาใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยอนาถา และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ใน รพ แม่สอด
สำหรับการให้บริการในคลินิก มีทั้งแผนกผู้ป่วยทั่วไป และ อายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก กุมารเวชกรรม สูติกรรม และอื่นๆ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงศุกร์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เวลาเปิดบริการ 8.30-16.30 น. สถานที่ ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพฯ (อาคารผู้ป่วยนอก) ////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป