21/02/2024

”ผู้ช่วยฯอ้อ“ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex)

”ผู้ช่วยฯอ้อ“ร่วมประชุม คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex)

รอผล ศึกษาผลกระทบจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ทั้งทางบวกและทางลบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 8 ก.พ. 67 (เวลา 13.30 น.)ที่ห้องประชุม 604 ชั้น 6 อาคารรัฐสภา
พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 5)(สส 3)กรรมาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรโดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม

พล.ต.ท.อัคราเดช กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีความคืบหน้าไปมาก คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) พร้อมรวมกาาเพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ทั้งทางบวกและทางลบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเชิญผู้แทนจากหลานภาคส่วนร่วมหารือ
ที่ประชุมมีความเห็นเรื่องพื้นที่สำหรับสร้างสถานบันเทิงครบวงจร ว่าจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่รอบข้าง ซึ่งควรมีระยะที่ห่างไกลกับสถานศึกษา และไม่สร้างผลกระทบต่อกิจการทางศาสนาของประชาชนในบริเวณนั้น โดยเล็งเห็นว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา รวมถึงพื้นที่ที่มีการจัดสรรให้หน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ อาจเป็นตัวเลือกในการจัดสรรให้เป็นพื้นที่สร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร คงจะต้องรอฟังผลประชุมในครั้งต่อๆเพื่อนำมาประมวลให้ตกผลึก เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจตามลำดับขั้นตอนของกฏหมายต่อไป

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป