22/02/2024

ปทุมธานี เปิดคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์ รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งในและนอกพื้นที่

ปทุมธานี เปิดคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี-ธรรมศาสตร์ รองรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทั้งในและนอกพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ โดยมี พระครูปทุมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกเทศบาลเมืองปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ป่วยมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกไต เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการฟอกไต จึงได้ร่วมกันจัดตั้งคลินิกไตเทียมเทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินการจัดตั้งจากศูนย์การแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ตลอดจนผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทั้งนี้ คลินิกไตเทียม เทศบาลเมืองปทุมธานี – ธรรมศาสตร์ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 รับผู้ป่วยทั่วไป ทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงจากศูนย์การแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการฟอกไต

ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง (On-Line Hemodiafilltration) ซึ่งเป็นเครื่องไตเทียมที่ปัจจุบันถือได้ว่ามีประสิทธิภาพมาก โดยหากมีการติดตั้งเต็มพื้นที่จะรองรับได้ ทั้งหมด 16 เครื่อง ปัจจุบันติดตั้งแล้ว 12 เครื่อง มีผู้ป่วยจำนวน 54 ราย ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ เข้ารับบริการได้ ดังนี้ 1. สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง 2. สิทธิประกันสังคม โดยทั้ง 2 สิทธิดำเนินการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันเสาร์ วันละ 3 รอบ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ณ.ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป