22/02/2024

ชุมพร – การแสดง “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒

ชุมพร – การแสดง “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๗๐๐ – ๒๑๔๕ น. ณ บริเวณถนนนวมินทร์ร่วมใจ เลียบสถานีรถไฟชุมพร ต.ท่าตะเภา  อ.เมือง จ.ชุมพร  นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธี ในพิธีเปิด การแสดง “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒”  โดยมี  พลตรี สุรเทพ  หนูแก้วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔  นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชุมพร  นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  หัวหน้าส่วนราชการ  ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  ตลอดจน พี่น้องประชาชน  ที่มาร่วมชมการแสดง

พลตรี สุรเทพ  หนูแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ กล่าวว่า ในนามของ กองทัพบก ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ได้กรุณาให้เกียรติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด การแสดง “คอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒” ในวันนี้

ด้วย ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีเจตนารมณ์ ให้จัดกิจกรรมแสดงดนตรี ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ – ๔  ประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนของกองทัพภาคที่ ๔ กำหนดให้จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ และจังหวัดชุมพร ของเรา ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติให้กับ กำลังพล ครอบครัว ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชน ได้มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย รวมถึงสร้างการรับรู้ บทบาท หน้าที่ของกองทัพบก ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์  กษัตริย์  และประชาชน  ตลอดจนเผยแพร่  สิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจากการสมัคร เข้ารับราชการเป็น  ทหารกองประจำการ โดยใช้ขีดความสามารถของ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ในชื่องานการแสดง “คอนเสิร์ตรักไทย หัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒”  และในวันนี้ เป็นการแสดง ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ของเรา โดยมอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ รับผิดชอบในการจัด โดยจัดขึ้นในวันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งในเป็นเดือนแห่งความรัก ของพวกเราชาวชุมพร ที่ได้ออกมาร่วมกันแสดงออกถึง ความรักชาติ รักถิ่น รักแผ่นดิน ชุมพร ด้วยกันในวันนี้

 

   

นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ เปิดเผยว่า  ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน  ในพิธีเปิดงานแสดงคอนเสิร์ต รักไทยหัวใจสี่ภาค ปีที่ ๒  ตามนโยบายของกองทัพบก ในวันนี้ จากคำกล่าวรายงาน  ทราบว่าท่านผู้บัญชาการทหารบก  ได้มีเจตนารมณ์ให้สร้าง  ความภาคภูมิใจ ให้กับทหาร  กำลังพลกองทัพบก และประชาชนไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์  ระหว่างชุมชนกับกองทัพ ด้วยการจัดงาน  แสดงคอนเสิร์ตรักไทย หัวใจสี่ภาค เป็นปีที่ ๒ การจัดงานในวันนี้  นับว่าเป็นสิ่งที่ดี  ที่กองทัพบกได้เล็งเห็น ความสำคัญของความสัมพันธ์  อันดีระหว่างกองทัพบกกับประชาชน  เพื่อให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งเสริมสร้าง  ความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างกองทัพ ส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร  นำไปสู่ความรักชาติ  รักถิ่น  รักแผ่นดินชุมพร  ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชน  ทุกภาคส่วน/ ที่มีส่วนรวม ให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้ สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณ  วงดนตรีกองทัพบกเพื่อประชาชน  ของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ที่ได้มาแสดง  ให้พวกเราได้รับชมในวันนี้ และขอให้ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัว  พี่น้องประชาชนชาวชุมพร  ร่วมชมการแสดง อย่างมีความสุข สนุกสนานในเดือนแห่งความรัก

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป